Център за комплексно обслужване на деца
с увреждания и хронични заболявания - Видин

Структура

Амбулаторен блок

 • регистратура
 • кабинет мобилен екип
 • специализирани кабинети
 • „мека стая“
 • кабинет лекари и манипулационна
 • кабинет за физикална терапия
 • зала за групова работа с децата
 • рехабилитационна зала
 • помещения за хранене на децата
 • помещения за почивка и следобеден сън на децата
 • зала за подкрепа на родители и семейства
 • сензорна зала
 • зала по психомоторика

Административно-стопански блок

 • кабинет на директора
 • кабинет на старша медицинска сестра
 • кабинет на главен счетоводител
 • кабинет икономист
 • кабинет на домакин
 • кабинет на ел. техник
 • парокотелно помещение
 • гаражи

Жилищен блок

 • стаи за настаняване и пребиваване на деца и придружители от амбулаторен блок
 • помещения за игри
 • кухненски офис
 • санитарен възел
 • стая за дежурен персонал