Център за комплексно обслужване на деца
с увреждания и хронични заболявания - Видин

Контакти

Работно време

  • Центърът работи от понеделник до петък
    от 07.00 ч. до 18.30 ч.
  • Почасова услуга – по месечен часови график
    на специалистите
  • Мобилна услуга – посещения на място
    при потребителите

Контакти:

ЦКОДУХЗ – Видин
3700 гр. Видин, к-с „Бонония“
Директор: 094 601 677, +359 88 727 2436;
Гл. счетоводител: +359 88 728 9902;
Старша мед. сестра: +359 88 424 8934;
e-mail: ckoduhz_vidin@abv.bg