Център за комплексно обслужване на деца
с увреждания и хронични заболявания - Видин

За нас

Дейността на центъра е насочена към предоставяне на комплексни услуги, които да удовлетворяват потребностите на детето от съхраняване на здравето, от емоцонално и познавателно развитие, както и да му осигуряват социално благополучие, включително и чрез координиране на дейностите на центъра с други здравни, социални и образователни услуги и предмет на дейност:

  • Подкрепа на семействата на деца с увреждания и хронични заболявания за назначаване и провеждане на ранна диагностика, диагностика, лечение и медицинска и психосоциална рехабилитация;
  • Рехабилитация на деца с увреждания и тежки хронични заболявания и обучение на родителите им за поемане на грижата в семейна среда;
  • Осигуряване на посещения от медицински специалисти за оказване на специфични грижи за деца с увреждания и тежки хронични заболявания, отглеждани в семейна среда и в социална услуга резидентен тип.

Медико-социалните услуги в центъра НЕ СЕ ЗАПЛАЩАТ !