Център за комплексно обслужване на деца
с увреждания и хронични заболявания - Видин

Екип

01. ДИРЕКТОР

д-р Жоро Борисов – педиатър

02. ЛЕКАР, НАЧАЛНИК ОТДЕЛЕНИЕ

д-р Пламен Йотов – педиатър

03. ЛЕКАР

д-р Галина Филипова
физикална терапия и рехабилитация

д-р Ели Папавасилиу – невролог

04. СТАРША МЕДИЦИНСКА СЕСТРА

Иванела Вълчева

05. СОЦИАЛЕН РАБОТНИК

Галина Христова

06. ПСИХОЛОГ

Ивайло Иванов

07. ЛОГОПЕД

Мария Великина

08. ПЕДАГОГ

Иванка Богдановска

09. КИНЕЗИТЕРАПЕВТ

Нина Телбишка

10. РЕХАБИЛИТАТОР

Марина Целова