Център за комплексно обслужване на деца
с увреждания и хронични заболявания - Видин

Дейности

В ЦКОДУХЗ – Видин се осъществяват следните дейности:

  • Диагностика на соматично, психично, неврологично, интелектуално и речево развитие на децата;
  • Изготвяне на индивидуални програми за комплексна медицинска и психопедагогическа рехабилитация;
  • Изготвяне на програма за работа в домашни условия;
  • Логопедични занимания;
  • Провеждане на индивидуална и групова психотерапия;
  • Рехабилитационни процедури;
  • Обучение на родители за провеждане на рехабилитация в домашни условия за подпомагане на терапията;
  • Консултиране на родители на деца със специални нужди
  • Медицинска рехабилитация – физикална терапия; медикаментозно лечение; сеанси по релационна психомоторика.